Loại Mua vào Bán ra
CAD 17045.59 17423.36
CHF 23383.29 23853.39
EUR 25640.84 25947.38
GBP 28806.65 29268.46
JPY 199.87 203.69
THB 656 683.38
USD 22705 22775