Loại Mua vào Bán ra
CAD 16569.14 16936.39
CHF 23029.44 23492.46
EUR 25338.95 25641.93
GBP 29140.31 29607.53
JPY 201.26 205.1
THB 647.5 674.53
USD 22650 22720