Loại Mua vào Bán ra
CAD 16820.95 17193.72
CHF 22738.75 23195.86
EUR 24508.47 24801.44
GBP 28160.36 28611.77
JPY 203.33 207.21
THB 647.34 674.35
USD 22735 22805