Loại Mua vào Bán ra
CAD 16502.87 16868.61
CHF 22587.61 23041.7
EUR 24672.54 24967.5
GBP 28829.13 29291.3
JPY 201.16 205
THB 647.61 674.64
USD 22700 22770