Loại Mua vào Bán ra
CAD 17142.95 17522.84
CHF 22343.1 22792.23
EUR 23924.5 24210.46
GBP 28236.36 28688.96
JPY 199.51 203.33
THB 639.33 666.01
USD 22760 22830