Loại Mua vào Bán ra
CAD 17153.06 17497.87
CHF 22845.01 23303.86
EUR 26087.07 26819.18
GBP 30483.34 30971.48
JPY 201.03 208.95
THB 718.26 748.22
USD 23160 23260