Loại Mua vào Bán ra
CAD 18152.9 18555.22
CHF 23115.56 23580.27
EUR 26923.73 27245.61
GBP 30402.83 30890.23
JPY 199.52 203.33
THB 673.5 701.61
USD 22700 22770