Loại Mua vào Bán ra
CAD 17243.77 17590.4
CHF 23003.04 23465.08
EUR 26189.68 26924.67
GBP 29492.83 29965.12
JPY 208.38 218.71
THB 716.98 746.88
USD 23155 23245